CIVIL


S.No. Batch Name of the Student %of marks
1 2010 J. VISHNU PRIYA 80.00

CSE

S.No. Batch Name of the Student %of marks
1 1998 K.Krishna Deep. 81.76
2 1999 M.Pavan Kumar. 73.01
3 2000 C.Vamshi Shekar. 82.23
4 2001 G.Shireesha. 78.74
5 2002 J.Radhika. 78.76
6 2003 M.Shanthi 84.43
7 2004 M.Sravanthi. 80.20
8 2005 G.Divya Vani. 80.52
9 2006 M.Shailaja. 76.69
10 2007 K.Nikhil Reddy. 77.76
11 2008 T.Sravanthi. 76.34
12 2009 S.Gopi Krishna. 74.59
13 2010 B.Pravalika. 80.27

ECE

S.No. Batch Name of the Student %of marks
1 1998 Ashish Ashok Paranjpe. 83.23
2 1999 S.Ghouse Mohideen. 75.98
3 2000 P.Padmaja. 77.60
4 2001 R.RamaKrishna. 84.19
5 2002 M.Kavitha. 81.69
6 2003 B.Swathi 82.17
7 2004 D.Rajani. 81.95
8 2005 CH.Uday Kumar. 80.06
9 2006 A.Koteswaramma. 80.86
10 2007 D.Naveen. 80.95
11 2008 D.Renuka. 79.76
12 2009 D.Abhilash. 79.97
13 2010 CH.Madhavi. 82.49

EEE

S.No. Batch Name of the Student %of marks
1 1998 M.RaghuRam. 82.20
2 1999 P.Kalyani. 71.81
3 2000 V.Santhosh Kumar. 76.46
4 2001 B.Purushottam. 78.46
5 2002 S.Laxmi Priyanka. 78.46
6 2003 M.Sravanthi 82.17
7 2004 V.Jagadeeshwar. 82.21
8 2005 B.Srikanth. 76.07
9 2006 Palreddy Swetha. 79.46
10 2007 A.Sharath Babu. 76.09
11 2008 V.Anusha Prasad. 79.35
12 2009 N.Sruthi. 87.09
13 2010 J.Uma. 82.57

MECH

S.No. Batch Name of the Student %of marks
1 2004 P.Santhosh Kumar. 78.82
2 2005 V.Mukesh Reddy. 71.36
3 2006 Abhishek Mallik. 75.53
4 2007 P.Shashidhar. 75.76
5 2008 D.Rajesh Goud. 77.88
6 2009 D.Praveen Kumar. 80.57
7 2010 K.Manohar. 79.05

Exam Branch BULLETIN BOARD